Ga naar de homepage Normale lettergrootte instellen Grote letters instellen prikkelarme website Deze pagina afdrukken

Ervaringsdeskundigheid

Wat herstel uiteindelijk oplevert is ervaringsdeskundigheid. Deskundigheid over hoe je je eigen leven leidt en hoe je het beste om kunt gaan met je problemen en uitdagingen.

Maar ook deskundigheid die ten dienste kan staan van ander cliënten en van de professionele hulpverlening. Om inzicht te kunnen geven in de leefwereld van cliënten, hoe zij de hulpverlening ervaren, en hoe er verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Een mooie website over ervaringsdeskundigheid vind je hier:
De Ervaringsdeskundige

BGE-opleiding
Nieuws (artikelen over ervaringsdeskundigheid)

Logo Riwis Zorg & Welzijn